Voor meer informatie en voor prijzen, kan je contact opnemen met:

 

 

Richard Kok, atelier/werkplaats Lutje Borg

Warftweg 2

26810 Westoverledingen (OT Mitling Mark)

Duitsland

 

T: +31 6 22 54 24 82

E: info@richardkok.nl

 

 

 

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door de AVG worden jouw privacyrechten versterkt en uitgebreid. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van richardkok.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen op deze website. 

richardkok.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die via een e-mail aan ons worden verstrekt, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor jij deze hebt achtergelaten. We dragen er zorg voor dat deze persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is (maximaal twee jaar). Ook worden de gegevens niet verspreid aan derden. Je kunt te allen tijde de door jou of aan jou verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen. Hiermee voldoen wij aan de richtlijnen en eisen die gesteld zijn in de AVG

Beveiliging
Wij nemen de noodzakelijke technische- en organisatorische maatregelen om jouw gegevens tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te beschermen. 

Klachten
Je kunt altijd een verzoek ter inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens indienen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kan je mailen naar: info@richardkok.nl

Mitling-Mark, 19 april 2024